Privacy Policy

Privacyvoorwaarden website UNICHIR

Deze website wordt beheerd door BENISUR vzw – UNICHIR, Polderstraat 109/302, 8450 Bredene.

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2018 respecteren wij de privacy van de gebruikers van onze website.

In deze Privacyvoorwaarden wordt met name uiteengezet welke gegevens wij op onze website verzamelen en hoe wij deze gebruiken en beveiligen.

Uw gegevens

Wij verzamelen collectieve gegevens, d.w.z. gegevens over het aantal bezoekers van onze website en de bezochte pagina’s. Voor elk bezoek worden de bestandsnaam, de datum en het tijdstip van het bezoek, de hoeveelheid verzonden gegevens en een bericht over het resultaat van het bezoek geregistreerd. Deze gegevens geven ons informatie over de algemene voorkeuren en interesses van onze bezoekers. Deze gegevens zijn niet persoonsgebonden, maar algemeen en statistisch van aard. Wij hebben dan ook niet de mogelijkheid om de door een bepaalde gebruiker gevraagde gegevens te controleren.

Daarnaast verzamelen en bewaren wij automatisch informatie die uw browser ons toestuurt, zoals uw IP-adres en browserversie. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het systeembeheer en de correcte aflevering van onze pagina’s.

Wij creëren geen gebruikersprofiel als resultaat van uw bezoek aan onze website.

Een online schenking doen

Indien u een online gift doet via onze website, verzamelen en bewaren wij de informatie die u verstrekt in het formulier , d.w.z. naam, achternaam, adres en details met betrekking tot uw gift. Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt om u een bevestiging van uw schenking te sturen, tenzij u toestemming geeft om uw e-mailadres ook te gebruiken voor andere communicatie van onze organisatie. Deze toestemming geeft u door het daartoe bestemde hokje aan te vinken.

Uw gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan derden buiten onze organisatie wanneer dit noodzakelijk is voor de verwerking van uw gift of wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan banken en de FOD Financiën.

Indien u een online schenking hebt gedaan en ons toestemming heeft gegeven, kunnen wij uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden over onze activiteiten en projecten, tenzij u dat niet wenst. Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u terecht op onze Privacyverklaring voor Fondsenwerving.

Contactformulier

Als u een contactformulier op onze website invult, gaan wij zorgvuldig met uw gegevens om en gebruiken wij deze alleen om uw verzoek te verwerken en u een antwoord te bezorgen.

Verantwoordelijkheid

De website kan verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar andere websites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent echter niet dat wij enige band hebben met deze sites of hun eigenaars. Wij zijn dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Bescherming van uw gegevens

Wij implementeren passende technische en organisatorische maatregelen om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige andere vorm van onrechtmatig verwerken.

Uw rechten

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2018 beschikt u over het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, alsmede over het recht op toegang tot, rectificatie en verwijdering van uw gegevens.

Als u na het lezen van de Privacyvoorwaarden van onze website nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u ons dat ten alle tijden laten weten via rmoreelsinfo@unichir.africa.

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens hebt u ook het recht om een klacht in te dienen per brief bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, gevestigd te Drukpersstraat 35, 1000 Brussel of een e-mail te sturen naar: contact@apd-gba.be.

Wijzigingen

Wij behouden het recht om deze Privacyvoorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd.