In uw testament

Uw testament

De mooiste gift van allemaal

Door een plekje vrij te houden in uw testament voor UNICHIR, levert u een onschatbare bijdrage aan de hele gemeenschap van Beni, Oost-Congo.

Uw nalatenschap garandeert dat bijna twee miljoen mensen levensreddende chirurgische zorg kunnen krijgen. Bovendien schenkt u jonge lokale chirurgen een opleiding. Uw prachtige gebaar heeft dus een blijvende impact.

Omarm een goed doel met uw hart én uw verstand

 1. Duurzame steun
  U zorgt ervoor dat wij ons werk kunnen blijven voortzetten. Niet alleen morgen, maar tot ver in de toekomst.
 2. Persoonlijke voldoening
  Door UNICHIR in uw testament op te nemen gaan de waarden, die u uw hele leven hebt gekoesterd, niet verloren. Het schenkt gemoedsrust, te weten dat uw steun ingezet wordt om positieve verandering teweeg te brengen.
 3. Belastingvrij
  Nalaten aan een goed doel zoals UNICHIR is belastingvrij in het Vlaams Gewest. Wat u schenkt, gaat dus voor de volle honderd procent naar waar u in gelooft.
Erwin Vermeersch

Uw vertrouwenspersoon

Telefoon: +32 4 68 28 71 51

Ik leid u stap voor stap door het hele proces. Alles wat u mij vraagt, blijft onder ons.

JA, ik wil meer weten over nalaten aan UNICHIR

“Alles begint bij een goed gesprek. Vertel mij gerust even wie u bent. Dan kunnen wij het samen hebben over uw wensen. Hoe u de dingen ziet, waar u belang aan hecht.

Zo’n gesprek verbindt u trouwens tot niets.”

Logo Unichir
UNICHIR in mijn testament

Hoe doe ik dat?

Als u wil beslissen wat er met uw nalatenschap gebeurt, is een geschreven testament de beste keuze. Veiligheidshalve schakelt u daarvoor een notaris in.

Een schenking via uw testament noemt men een legaat. Dat kan om roerende of onroerende goederen gaan. De schenking treedt pas in werking bij uw overlijden; tot zolang blijft u dus de eigenaar van uw vermogen.

Als u (een deel van) uw vermogen aan UNICHIR wil schenken, moet u daar heel duidelijk over zijn. De volgende vermelding in uw testament is dan ook vereist:

BENISUR-UNICHIR vzw
Polderstraat 109, bus 302
8450 Bredene
Ondernemingsnummer: 0732.563.596

Vraag & antwoord

Erfenisrecht is ingewikkelde materie. Daarom willen wij u graag begeleiden. Met als eerste aanzet: heldere antwoorden op praktische vragen!

Is een testament verplicht?

Het is absoluut noodzakelijk als u UNICHIR wil behartigen. Zonder testament wordt uw erfenis verdeeld over uw kinderen of uw partner. Hebt u geen kinderen? Dan gaat uw erfenis naar uw familieleden tot in de 4de graad. Zijn er geen wettelijke erfgenamen en schreef u geen testament? Dan gaat uw volledige erfenis naar de Belgische staat. Met een testament krijgt u dus veel meer inspraak.

Kan ik zelf beslissen wat er met mijn nalatenschap gebeurt?

U bent niet helemaal vrij om te doen wat u wilt met uw erfenis. De wet beschermt uw echtgenoot en uw (klein)kinderen: zij hebben altijd recht op een minimumdeel van uw vermogen. Dat noemen we het ‘reservatair deel’.

Reservatair deel van de partner 

 • Bent u gehuwd?  

Dan krijgt uw echtgeno(o)t(e) minstens het vruchtgebruik van de helft van uw erfenis, met als absoluut minimum het vruchtgebruik van de gezinswoning.

 • Woont u wettelijk samen?  

Dan erft uw partner in principe het vruchtgebruik van de gezinswoning en de huisraad, zelfs al hebt u nog ouders of kinderen. Via uw testament kunt u deze bepaling nog verruimen, maar de wettelijk samenwonende partner kan ook onterfd worden. Hiertegen kan de langstlevende partner niets inbrengen, aangezien hij/zij geen reservataire bescherming geniet.

 • Woont u feitelijk samen?  

Uw partner erft niets, tenzij u dat via een testament anders regelt. Er is dus geen enkele automatische wettelijke bescherming voor de langstlevende louter feitelijk samenwonende partner.

Reservatair deel van de (klein)kinderen 

 • Hebt u geen (klein)kinderen? Dan beslist u helemaal zelf over uw nalatenschap.
 • Hebt u wel (klein)kinderen? Zij hebben een minimumerfdeel van samen de helft van uw vermogen (hoeveel (klein)kinderen u ook moge hebben). Zo bepaalt de wet het in België. Maar met de andere helft van uw nalatenschap doet u wat u wilt. Dat kunt u bijvoorbeeld (deels) nalaten aan een goed doel zoals UNICHIR.

Kan ik schenken aan familie én UNICHIR?

Ja, dat is perfect mogelijk. Dat regelt u via een legaat in uw testament. Er zijn 3 verschillende soorten legaten.

 • Algemeen legaat
  U laat uw volledige, beschikbare, nalatenschap na aan één of meer mensen of organisaties.
 • Bijzonder legaat
  U laat een bepaald bedrag of bepaald goed na aan een persoon of organisatie. Bijvoorbeeld: een schilderij, familiejuwelen, een appartement …
 • Legaat onder algemene titel
  U laat een deel van uw beschikbare nalatenschap na aan één of meer mensen of organisaties. Bijvoorbeeld: enkel de onroerende goederen.

Door (een deel van) uw vermogen aan een goed doel te schenken, gaat minder van uw vermogen verloren aan erfbelasting. In Vlaanderen geldt sinds 1 juli 2021 het nultarief: u schenkt belastingvrij aan een goed doel zoals UNICHIR. In Wallonië en Brussel is dat 7 procent.

Wat moet er zeker in mijn testament staan?

Als u (een deel van) uw vermogen aan UNICHIR wil schenken, moet u daar heel duidelijk over zijn. De volgende vermelding in uw testament is dan ook vereist:

BENISUR-UNICHIR vzw
Polderstraat 109 / 302, 8450 Bredene
Ondernemingsnummer: 0732.563.596

Is het duolegaat een interessante optie?

Het duolegaat bestaat nog, maar is sinds een wetwijziging (1 juli 2021) in het erfenisrecht niet meer zo interessant voor het Vlaamse gewest. Neem contact op met Erwin als u wil weten hoe u dan wél het best te werk gaat.

Kan ik mijn testament nadien nog aanpassen?

Ja, u past uw testament aan zo vaak u wilt. Let wel: alleen uw laatst geschreven testament geldt dan.

UNICHIR staat in mijn testament. Wat nu?

Hartelijk dank voor uw vertrouwen in ons werk! U hoeft het ons trouwens niet te vertellen, maar u mag ons altijd een seintje geven dat u ons vermeld hebt in uw testament. Want dan kunnen wij u blijven informeren over ons werk – dat verdient u.

Liever nog persoonlijk advies?

Iets in mij zegt: blijven gaan. En wetend dat u mij daarin steunt, voel ik mij gesterkt.

dokter Réginald Moreels