Rob Van de Zande – dichtstuk op maat voor dokter Réginald Moreels

Gedicht voor dokter Réginald Moreels

Beste lezer,

Laatst heb ik aan mijn mateloze bewondering voor humanitair chirurg Réginald Moreels een dichterlijke uitwerking gegeven.

Het resultaat treft u hier:

 

Van heinde strekt hij de vlerken

En zijgt neder op wee en aard’,

Waar hij met wond’re werken

Het aanzijn daarginds bewaart,

In het oord dat werd bezeerd

Door kwaal, doornen en vlucht

Is ‘t mensdom onder zijn geveert

Weder met levensvreugd’ bevrucht.

 

Rob Van de Zande

I.s.m. BENISUR – UNICHIR vzw

 

© foto Bernadette Van de Velde

Rob Van de Zande – dichtstuk op maat voor dokter Réginald Moreels