Medisch materiaal voor Beni dankzij Albert Schweitzerziekenhuis

Steun uit Nederland

Telkens wanneer dokter Moreels naar Beni gaat voor een nieuwe missie, sluiten vrijwilligers aan bij zijn team. Een van die vrijwilligers is dokter Stefaan Hendriks, anesthesist.

Medisch materiaal voor Beni

Dr. Hendriks ging zelfs nog een stap verder. Hij zorgde er namelijk voor dat UNICHIR binnenkort waardevol medisch materiaal naar Beni kan versturen, geschonken door het Albert Schweitzerziekenhuis in Dordrecht. Dit omvat brancards, monitors en reanimatietoestellen voor pasgeborenen.

Zoals gebruikelijk wordt alles naar Beni getransporteerd via een zeecontainer.

Het is duidelijk dat ook deze steun een aanzienlijke impact zal hebben op de gezondheidszorg in de regio. Het blijft trouwens niet bij een eenmalige bijdrage. Het Albert Schweitzerziekenhuis heeft beloofd om in de toekomst nog meer materiaal beschikbaar te stellen.

Onze dank gaat uit naar iedereen in Dordrecht die betrokken is bij deze duurzame verbintenis, en in het bijzonder naar dokter Hendriks!