Huldebetoon door Opperdekenij Gent voor Dr. Réginald Moreels

Met het toekennen van de “Erkentelijkheidsmedaille” betuigt de Gentse bevolking jaarlijks dank aan de meest verdienstelijke burgers, die door hun werk en prestaties op artistiek, wetenschappelijk, letterkundig, economisch of beleidskundig vlak, de naam en de faam van onze aloude stede uitzonderlijk hebben bevorderd.

Aan bekende Gentenaars als sportarts Dr. Jacques Rogge, Dhr. Jan Hoet, gewezen Burgermeester Dhr. Frank Beke, Dhr. Dirk Brossé, Mevr. Lieve Blancquaert, Mevr. Barbara Sarafian en Dhr. Alain Remue om maar enkele namen van de laatste jaren in herinnering te brengen, werd deze onderscheiding reeds uitgereikt. Dit gebeurde jaarlijks sinds 1950 op de eerste Statutaire Algemene Vergadering van het jaar op de laatste donderdag van de maand januari.

Zodoende heeft de Raad van Bestuur van het Koninklijk Verbond der Gebuurtedekenijen van de stad Gent, in vergadering van 11 oktober 2022 met eenparigheid van stemmen, besloten deze erkentelijkheidsmedaille en het daarbij horende diploma voor 2022 aan Dr. Réginald Moreels toe te kennen als erkenning voor zijn professionele en tegelijk ook menselijke verdiensten.

Deze hulde ging door in aanwezigheid van tal van prominenten en een afvaardiging van alle dekenijen, op dinsdag 26 januari 2023 om 20.00 uur, tijdens de plechtige opening van het 121ste dienstjaar van het Verbond, verwerkt in een Statutaire Algemene Vergadering, gevolgd door een receptie.

Prof. Dr. Filip Moerman hield een gelegenheidstoespraak die het leven en werk van Dr. Moreels op authentieke en humoristische manier verwoordde.

Huldebetoon door Opperdekenij Gent voor Dr. Réginald Moreels