Hulde van dr. Moreels aan Kris Berwouts

Afrikakenner Kris Berwouts (60) plots overleden

Kris…

Deze morgen vernam ik van Yvan G. uit Butembo dat Kris overleden was. Ik stond stil. Ik sta stil… Zeer recent hadden we elkaar nog gebeld voor hij afreisde naar Lapland om ‘wat rust te vinden na een persoonlijk woelige en pijnlijke periode’. Ik heb Kris maar leren kennen via ons gezamenlijk engagement voor Oost-Congo en het conflict dat dit gebied sinds decennia teistert. Zelden heb ik bij de eerste ontmoeting zo’n impulsieve empathie over mij gekregen als voor zijn persoonlijkheid.

Zijn niet dialectische stijl maakte hem precies zo interessant. Zijn woorden vroegen om vertaling om de exacte draagwijdte ervan te beseffen. Zijn weinig conform uiterlijk, zijn wat majestueuze stap wekten spontane sympathie. Ik minde in Kris zijn rebelse blik en taal, maar vooral zijn intieme, ik herhaal intieme, revolte tegen het onrecht en geweld, wereldwijd zelfs al was hij een doordachte Afrika kenner en minnaar. Geweldloos maar niet pacifist, wel activist. Hij kon de taal van tegenstanders wikken en wegen. Hij kon de wat wereldvreemde taal van klassieke onderhandelaars in grote conferenties pienter interpreteren en toegankelijk maken voor minder geïnformeerde geïnteresseerden.

Hij heeft in gans zijn te kort leven de Afrikaanse cultuur gesnoven in symbolisch samenleven en ervaren.

Un grand monsieur, ce Kris….

 

Réginald Moreels

28 april 2023

Hulde van dr. Moreels aan Kris Berwouts