Dr. Réginald Moreels op privé-audiëntie bij Koning Filip

Na zijn eerder onderhoud met Paus Franciscus op 20 augustus ll. ging Dr. Moreels ook bij Zijne Majesteit pleiten voor vrede in Oost-Congo.

Het bezoek van Koning Filip aan het Panzi-ziekenhuis eerder dit jaar, liet een diepe indruk na. De getuigenissen van Dr. Moreels over zijn werk en over de realiteit van de gezondheidszorg in Congo, overtuigden Koning Filip nog meer dat België hier een rol te spelen heeft.

Dr. Réginald Moreels op privé-audiëntie bij Koning Filip