Dr. Moreels krijgt medaille van Stad Gent

Erkentelijkheidsmedaille voor Dr. Réginald Moreels

Met het toekennen van de “Erkentelijkheidsmedaille” betuigt de Gentse bevolking jaarlijks dank aan haar meest verdienstelijke burgers.

Dr. Moreels krijgt medaille van Stad Gent