Help mee aan een primeur voor ons centrum.

Een CT-scanner voor Beni?

Het zou het allereerste toestel in heel Noord-Kivu zijn! Helpt u mee om die primeur te realiseren?

De allereerste CT-scanner in heel Noord-Kivu!

In Oost-Congo staat sinds kort ons centrum voor chirurgische en verloskundige kwaliteitszorg. Bijna twee miljoen mensen uit de regio kunnen daar nu terecht.

Dankzij gulle giften hebben wij er in november 2022 een radiografietoestel voor aangekocht. Dat was reeds een klein mirakel voor Beni.

We hebben de mensen van Beni indertijd de allerbeste zorg beloofd. Toch moet ik toegeven dat we nog tekortschieten. Dat is geen schande, want u weet wat ze zeggen: Rome is niet op één dag gebouwd.

Willen we echter ons medische werk optimaal uitvoeren, dan heeft ons centrum nood aan een CT-scanner.

UNICHIR-vrijwilliger, radioloog dr. Bart Claikens, legt het u graag uit:

“Met een CT-scanner maak je gedetailleerde 3D-beelden van het hele lichaam of bepaalde lichaamsdelen. Je bepaalt bijvoorbeeld makkelijker de exacte locatie en grootte van tumoren. Of bij patiënten met traumatisch hersenletsel kan een CT-scanner bloedingen en zwellingen aan het licht brengen die je op een gewone röntgenfoto niet ziet.”

De diagnose met een CT-scanner is nauwkeuriger en dus is ook de behandeling van de patiënt juister. Zonder overdrijven, een CT-scanner kan voor een patiënt het verschil betekenen tussen leven en dood.

Dit toestel zou de allereerste functionerende CT-scanner in Noord-Kivu zijn! En Noord-Kivu is bijna twee keer zo groot als België.

De hoofdreden waarom de streek geen CT-scanner heeft? Zo’n toestel kost een klein fortuin. We spreken over een bedrag van ongeveer 410.000 euro. Gelukkig hebben enkele grote bedrijven en anonieme donateurs reeds beloofd om het grootste stuk te bekostigen.

Concreet: ik moet nog een kleine 100.000 euro inzamelen.

Dat is nog steeds een enorm bedrag, maar vele kleintjes maken een groot. Elke euro draagt bij tot wéér een fantastische verbetering in de zorg voor de patiënten van Beni!

Ik help mee

Een financiële impuls voor het centrum!

Heel wat patiënten, ook zij die het wél kunnen betalen, zullen afreizen naar het centrum voor een CT-scan. Die inkomsten gebruiken we voor de werking van ons centrum en dus voor mensen die géén zorg kunnen betalen. Zo wordt op termijn uw hulp overbodig!

Radiografie en CT vullen elkaar aan.

In het centrum beschikken we reeds over een radiografietoestel (RX-toestel). Waarom dan nog een CT-scanner kopen? Simpel: ze hebben verschillende toepassingen. Een RX-toestel gebruik je eerder voor eenvoudige diagnoses (zoals botbreuken) of voor spoedeisende situaties. Een CT-scanner wordt veeleer ingezet voor complexe situaties waarbij een juiste diagnose vaak het verschil maakt tussen leven en dood.

FOTO 1

Dit model wensen we aan te kopen voor ons centrum: de Siemens SOMATOM go.Up. Ik kom helaas nog 100.000 euro te kort …

FOTO 2

“Met een klassiek onderzoek kom je veel, maar uiteraard niet alles te weten. Een CT-scanner geeft nieuwe mogelijkheden om zwaar getroffen patiënten de reddende zorg te bieden!”