Unichir zal een kwalitatieve en kosteneffectieve patiëntenzorg van het primaire gezondheidsniveau leveren naar het tertiaire gezondheidsniveau en wordt tevens een opleidingscentrum voor chirurgen in opleiding  (1-2 jaar) in overeenstemming met sommige universiteiten.

Afgezien van de dagelijkse zorg (7/7, 24/24) zullen sessies van theoretische zorgprotocollen en richtlijnen worden gericht aan artsen, verpleegkundigen, logistiek en administratief personeel. Hierbij wordt een nachtelijke training opgenomen als een verplichte strategie.

Het primaire niveau zal worden gesensibiliseerd en getraind om patiënten te stabiliseren voor verwijzing naar onze structuur, om alle hygiënische regels te respecteren, om indicaties naar chirurgische en verloskundige gevallen op tijd door te verwijzen en uiteindelijk om postoperatieve zorg te besteden in geval van tegenreferentie.

Het tertiaire niveau zal worden bereikt door het opbouwen van een UNICHIR-netwerk met enkele tertiaire doorverwijzingsgezondheidsstructuren in Goma of in de buurlanden Oeganda (Kampala) en Rwanda (Kigali).

Meer…  in 2de fase