Wat doet Unichir?

We zijn bezig met het opstarten van een 'center of excellence' in de heelkundige en verloskundige kwaliteitszorg, inclusief de kankerchirurgie. Dit centrum heeft ook de ambitie om opleidingen te geven aan kandidaat chirurgen en verloskundigen, maar ook aan stagiairs verpleegkunde.

We leggen een nadruk op samenwerking tussen de private en publieke zorg via verwijzing van de non-chirurgische en verloskundige pathologie naar het publiek ziekenhuis, confessionele centra en kleinere privaatcentra van de gezondheidszone Beni en aanverwante zones.

Daarnaast starten we een apotheek en distributiecentrum op met verkoop van kwaliteitsgelabelde medicatie, medisch en hygiënisch materiaal, voeding- en vitaminesupplementen en lichaamsproducten.

Als laatste zetten we een productie- en distributie-eenheid van zuurstof op waaraan een nijpend tekort bestaat zowel in een pandemie als in de klassieke zorg.

Zorg

De zorg die Unichir zal bieden, wordt financieel toegankelijk voor iedereen, zonder enige discriminatie. De rijkere patiënten dragen bij voor de minder bedeelden, zodat iedereen van dezelfde kwaliteit zorg kan genieten.

Op dit ogenblik hebben we 10 missies voltooid in de 5 medische gebieden van Beni, waarbij we 1,5 miljoen mensen bereikten zonder toegang tot betrouwbaar medisch advies of erkende specialisten.

Ondermeer vanwege de zeer onstabiele beveiligingsomgeving van Oost-Congo zijn de broodnodige medicijnen en medische instrumenten niet beschikbaar voor de mensen in de provincie Noord-Kivu. Daarom zullen we ook kwalitatieve medicijnen en medische instrumenten in de regio verkopen en distribueren.

Ons team wordt actief ondersteund door bekwame en ervaren professionals van o.a.Architectes Sans Frontieres International, VIVES, Ondernemers voor Ondernemers (OVO), Ingenieurs zonder Grenzen, Exchange en het Algemene Ziekenhuis St. Jan in Brugge, België.

Concept: Profit & Non-Profit in één

1. Non-profit pijler: oprichting van een chirurgisch-verloskundige eenheid UNICHIR

Unichir zal een kwalitatieve en kosteneffectieve patiëntenzorg van het primaire gezondheidsniveau leveren naar het tertiaire gezondheidsniveau en wordt tevens een opleidingscentrum voor chirurgen in opleiding (1-2 jaar) in overeenstemming met sommige universiteiten.

We zullen E-Health-technologie koppelen aan onze preventieve en postoperatieve zorgacties.

2. Winstpijler: oprichting van een commerciële apotheek KIVUMED

Vanuit een voorraad- en verkoopcentrum zal een distributie worden opgezet van medicijnen en medische artikelen met kwaliteitslabel naar de gebieden in Noord-Kivu, Zuid-Ituri tot Kisangani.

Benisur

In 2019 hebben we BENISUR vzw naar Belgisch recht opgericht.

BENISUR (Beni Surgery) is een organisatie die zich specifiek inzet voor fondsenwerving voor Unichir en Kivumed.