Dr. Réginald Moreels

Dr. Réginald Moreels, geboren in Gent op 4 December 1949, is een Belgische chirurg en voormalig minister.

Gehuwd, vader van 4 kinderen en papy van 9 kleinkinderen.

Groeide op in een tweetalig milieu in Gent en heeft zijn humaniora studies gedaan bij de Jezuïeten, zijn studies geneeskunde in het UZ Gent en opleiding tot chirurg in Brugge, Rijsel en Parijs. Hij vestigde zich als chirurg in 1980 in Oostende.

Als medepionier van de Belgische afdeling van Artsen zonder Grenzen vertrekt hij regelmatig als vrijwilliger oorlogschirurg. Hij wordt voorzitter van de organisatie van 1986 tot 1995.

In 1995 stelt hij zich kandidaat voor de verkiezingen en wordt aangesteld als staatssecretaris van ontwikkelingssamenwerking.

Van 1999 tot 2014 is hij achtereenvolgend senator, speciale gezant van het ministerie van buitenlandse zaken in het gebied van de Grote Meren, medisch adviseur voor het ministerie van volksgezondheid in België en Afrika (Burundi, Rwanda en Zuid Afrika)

In tussentijd herneemt Dr.Moreels de chirurgie en doet verder missies als oorlogschirurg voor MSF in Centraal Afrika, Congo,Liberia,Somalië, Bosnië, RCA,Ethiopië-Tigrea, Tchad, Syrië en Irak ( 2018-2019)

Naar aanleiding van een privé bezoek aan Beni begin 2015, wordt hij ter hulp geroepen door een lokale geneesheer die zich in een netelige chirurgische situatie bevindt. De gehele regio, toch een kleine 2 miljoen mensen, telt geen enkele opgeleide chirurg met - zoals u zich kunt voorstellen - soms desastreuse gevolgen voor sommige patiënten.

Sindsdien, begeeft Dr.Moreels zich regelmatig naar Beni (meer dan 20 missies), waar hij opereert in zeer moeilijke omstandigheden, zonder opgeleide anesthesist en met weinig of geen noodzakelijk materiaal.

Tegelijkertijd spant hij zich in om in België en Congo, fondsen te verzamelen  voor de oprichting van een UNIté voor CHIRurgische zorgen benoemd als UNICHIR, een "center of excellente" voor kwaliteitschirurgische en verloskundige zorg en tevens een opleidingseenheid voor  chirurgen en andere gespecialiseerde para medisch personeel.

Dr. Moreels is auteur van 9 boeken waarvan: Is de mens slecht? - (Top) dokters met een roeping - "Dom" een pleidooi tegen onwetendheid.

In 2020 was hij een van de dokters in het VIER-programma Topdokters.